පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න (How to write in Sinhala)

සිංහලෙන් අහන්න
User avatar
Nandika
Captain
Captain
Posts: 247
Joined: Sat Oct 15, 2011 11:40 am
Location: Galle-Sri Lanka

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Nandika » Tue Apr 03, 2012 4:49 pm

Singrisi 1.8 maru. :D
Chamith119
Sergeant Major
Sergeant Major
Posts: 48
Joined: Mon Mar 08, 2010 10:15 pm

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Chamith119 » Sat Apr 14, 2012 12:32 pm

මෙක දැන් කැඩි කැඩිනෙ පෙන්නෙ . අකුරු upset . mage windows xp nisada ?
User avatar
Nandika
Captain
Captain
Posts: 247
Joined: Sat Oct 15, 2011 11:40 am
Location: Galle-Sri Lanka

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Nandika » Sat Apr 14, 2012 3:40 pm

Hi Chamith119,

Chamith119 මම හිතන්නේ XP නිසා වෙන්න ඇති ඔය ලෙඩේ එන්නෙ.
මගේ අත්දැකීම් අනුව Windows7 වලදී ලියන දේවල් XP වලදි පේන්නෙ කැඩි කැඩි වගේ. :(

මමත් මේ ලියන්නෙ 7 වලදි.මේකත් upset ද?

මම ඊළග post 1 XP වලින් දාන්නම්...
එතකොට පුලුවන්නේ ලෙඩේ අල්ලගන්න... :)
User avatar
Nandika
Captain
Captain
Posts: 247
Joined: Sat Oct 15, 2011 11:40 am
Location: Galle-Sri Lanka

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Nandika » Sat Apr 14, 2012 4:04 pm

Chamith119 ,
මෙන්න මේ post එක දාන්නෙ XP වලින්.
බලන්න මේ post එක හරියට පේනවද?

සත්‍යය ---- මේ වචනව්ය හරියට පේනවද...?

හැබයි මගේ නම් අවුලක් නෑ Chamith119

ඔයා SinhalaTamik දාලද?
User avatar
Nandika
Captain
Captain
Posts: 247
Joined: Sat Oct 15, 2011 11:40 am
Location: Galle-Sri Lanka

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Nandika » Tue Apr 24, 2012 10:24 pm

මම මේ දෙකම post කරේ Nuwa දීපු Singrisi Unicode 1.8 වලින්.
:!: :!: :idea:
User avatar
Rksk
Major
Major
Posts: 730
Joined: Thu Jan 07, 2010 4:19 pm
Location: Rathnapura, Sri Lanka

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Rksk » Fri Aug 17, 2012 3:30 pm

There is the first and only working singlish converter for Mobile phones.

www.SinglishForMobile.Tk

How to read sinhala on your mobile phone.
User avatar
Michaelsew
Posts: 2
Joined: Sat Jul 21, 2018 5:38 pm
Location: Virgin Islands
Contact:

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න (How to write in Sinhala)

Post by Michaelsew » Thu Aug 09, 2018 7:58 am

If I try to write "Nalla" in tamizh, I could write only ????. How can I use the ????????? "NA" . I am able to write all the other letters without any problem. Please advise.

Thanks,
JJK.
User avatar
Neo
Site Admin
Site Admin
Posts: 2639
Joined: Wed Jul 15, 2009 2:07 am
Location: Colombo

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න (How to write in Sinhala)

Post by Neo » Fri Aug 10, 2018 6:08 pm

Michaelsew wrote:
Thu Aug 09, 2018 7:58 am
If I try to write "Nalla" in tamizh, I could write only ????. How can I use the ????????? "NA" . I am able to write all the other letters without any problem. Please advise.

Thanks,
JJK.
I cant understand the question. If you mean that's what you see when you enter it in our forum, here I'm trying to do it. நல்ல. Look like it works for me.
Post Reply

Return to “තාක්ෂණික ගැටලු”